Tilbake til startsiden

Boplassen er fra eldre steinalder (10 000 fvt. – 4000 fvt.). Området ligger i utmark og delvis i en gammel frukthage like nedenfor "Overlegeboligen" på Martina Hansens hospital.

Til sammen ble det tatt 10 positive prøvestikk i forbindelse med boplassområdet. I alt ble det funnet 19 gjenstander av flint og 7 gjenstander av stein. Det funnførende området ser ut til å måle 35 - 40 m sørvest-nordøst og 20 - 25 m nordøst-sørvest. Det funnførende laget synes å være forholdsvis tykt, og det ble gjort funn i dybdene fra 5-40 cm under overflaten.

I tillegg til flint og steingjenstandene ble det også funnet noe skjørbrent stein, som muligens kan tolkes som kokstein. Kokstein er stein som har vært varmet opp og som så kunne brukes til å steke ting på, eller steinen kunne legges i en beholder med væske for å varme for å varme denne.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

  

Boplassen lå i området midt på bildet. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Det grågrønne området viser hvor boplassen lå. Kilde: Kulturminnesøk

Boplass ved Martina Hansens hospital