Tilbake til startsiden


Gartneriet lå i området der Skuiveien 103 -150 ligger i dag. Tomten ble skilt ut fra Grini mot slutten av 1800-tallet.

Handelsgartner Johan Andersen på Borkenholm etablerte gartneriet i 1924. Han hadde mange store veksthus og var kjent for sine roser.

Gartneriet var i drift til 2002.

Gartneriet er i dag utparsellert til boliger og barnehage.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

Bærumskart

Bærum bibliotek
Borkenholm gartneri 1956. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Rester etter Borkenholm gartneri fotografert i 2012. Kilde: Bærum bibliotek

Borkenholm gartneri (Nedre Bråten)

I dag (2020) er det barnehage og boligblokker der gartneriet lå. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning