Tilbake til startsiden


Bygdeborgene skulle gi vern mot fremmede inntrengere. sannsynligvis i folkevandringstiden i årene 400 - 600. De kan også ha vært kultsteder, der bygdefolket samlet seg ved spesielle anledninger.

I Kolsåsområdet er det fire bygdeborger: Borgen på Gråmagan, Vestre bygdeborg, borgen på Lille Kolsås og Tjuvenborg.

Borgen på Gråmagan vest for Dalbo er best bevart. Den ligger 274 meter over havet. Her er det tydelige spor av festningsverker, og bygdeborgen var uinntakelig fra tre kanter. Fra borgen var det god utsikt over Østre Bærum.
Borgen ligger innenfor Gjettums utmark.

Muren på nord- og vestsiden av Gråmagan er lettest å se der stien fra Sætertjernet går opp til Gråmagan, og i området rett nord for dette stedet. Se de nederste bildene ovenfor.
Forsvarsmuren var til sammen på rundt 60 meter, opptil 3,5 meter bred og mellom 0,75 og 1,5 meter høy. I tillegg var det et par korte murer langs berghyllene nedenfor selve hovedmuren for å hindre adkomst her. Muren er beskrevet mer detaljert på Kulturminnesøk.

De bratte fjellskrentene gjorde borgen utilgjengelig fra alle kanter, unntatt fra vest, der en palisade skulle holde inntrengerne ute. Palisaden besto av trestokker som pekte skrått ut og oppover. Stokkene var lagt på en steinmur i ytterkant. På innersiden holdt tunge steiner stokkene på plass. Treverket er for lengst borte, men steinene som holdt byggverket på plass, ligger her.

Midt på selve borgplatået er det noe myrlendt, hvor det kan ha vært muligheter for å finne vann.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Bærum kommune - Månedens kulturminne

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

  

Bygdeborgen lå på denne toppen, Gråmagan. Bildet er tatt i 2010/2011. Sett fra sydøst.
Foto: Odd Tore Saugerud
Se også Detaljkart

Bygdeborgen på Gråmagan

Slik palisade sto trolig rundt bygdeborgen der det ikke var bratte fjell som hindret fiender å angripe.
Kilde: Historie og Kulturlandskap
Bygdeborgen på Gråmagan lå i det grågrønne området. Kilde: Kulturminnesøk
Gråmagan 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning.
Ovenfor: Utsikt mot øst, mot Dalbo og Dælivannet.

Til høyre: Utsikt mot syd.

Foto: Knut Erik Skarning.
Steinmuren som ligger på nordvestsiden av bygdeborgen. Slik ser den ut når man kommer stien fra Sætertjernet. Stien ser vi tydelig nederst i bildet. Sett fra nord.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Slik ser steinmuren ut rett nord for, til venstre for, bildet ovenfor. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning