JM Byggholt AS lå i Bærumsveien 473 på Rud og var en av Norges største boligutviklere. Selskapet ble etablert i Oslo av Ole P. Brekke og Jon Holt under navnet Brekke og Holt AS i 1964. Etter kort tid døde Brekke, og Holt overtok alle aksjene. Bedriften byttet navn til Byggholt AS og flyttet inn i eget bygg på Rud i 1979. I 1998 ble selskapet solgt til Sveriges største boligutbygger, JM AB i Stockholm.

Byggholt sto bak en rekke boligprosjekter i Asker og Bærum, blant annet Fürstlia på Snarøya (1976), flere store delfelt på Bærums Verk (1982 - 1990), Trulsrudmarka i Lommedalen (2000 - 2010), Billingstadlia (2005 - 2007) og Kjørbokollen i Sandvika (2003 - 2007).

I 2011 endret JM Byggholt navn til JM Norge AS som kun omtales som JM (uttales je’em) i dagligtale.

JM AB er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder. Virksomheten er fokusert på nyproduksjon av boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder og universitetsbyer i Sverige, Norge og Finland. De arbeider også med prosjektutvikling av næringslokaler og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig i Stor-Stockholm-området.

JM Norge AS har i dag (2021) hovedkontor på Lilleaker i Oslo, der de også har salgskontor for østlandsfylkene Oslo, Akershus og Buskerud. Firmaet er representert med lokale kontorer i Vestfold, Telemark, Bergen, Stavanger og Trondheim.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

bygg.no

jm.no

 

 

 

 

  

I bygningen til venstre lå JM Byggholt AS. Kilde: Google Earth
Se også Detaljkart

JM Byggholt AS

Tilbake til startsiden