Tilbake til startsiden

Carpe Diem demenslandsby har adresse Dønskiveien 45.

I 2016 var kommunens politikere i Nederland for å besøke de Hogeveyk. De ville se nærmere på om det var mulig å legge til rette for demensomsorg på nye måter.
De Hogeveyk er et tilbud til personer med demens hvor de lever sammen i en landsby tilpasset deres behov. Det er det friske som er utgangspunktet for tilbudet, og det er lagt vekt på at beboerne skal ha et liv som ligner mest mulig på det livet de alltid har levd. Det helsefaglig er godt ivaretatt, men de er opptatt av å se hele mennesket.
Dette var et veldig inspirerende besøk for politikerne. Etter videre utredningsarbeid ble det vedtatt å bygge en landsby for personer med demens i Bærum kommune.

I tillegg til byggeprosjektet ble det igangsatt et prosjekt som ble kalt "Livet i landsbyen".

Carpe Diem demenslandsby sto ferdig i 2020. Stedet har:

158 langtidsplasser

17 bokollektiv med plass til 8 personer, til sammen 136 plasser

22 langtidsplasser i to grupper med plass til 11 personer i enerom med bad

40 dagaktivitetsplasser fordelt over dag-/kveld- og helgeplasser


Kilde:

Carpe Diem demenslandsby. Bærum kommune

 

Se også Detaljkart
Carpe Diem demenslandsby 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Carpe Diem