Tilbake til startsiden

Detaljkart 11

Kilde: norgeskart.no
Søndre Dæli
Gjettumbråtan lå her
Fleskum
I dette området ligger flere Kalkbrudd og kalkovner. Følg Kalkstien
Solbergstua lå her
Langveis
Kalkovn kan ha ligget her
Helleristningsfeltene ved Gjettum
Kalkovn lå her
Nordre Gjettum
Kilde: norgeskart.no
Kalkbrudd
Her lå en kalkovn som hørte til Fleskum. Her ligger også en slagghaug
Gravhaug og kalkbrudd
I dette området ligger flere Kalkbrudd og kalkovner. Følg Kalkstien
KIF-hytta
Valler kalkovn
Helleristninger
Stua (kunstnerbolig) lå her
Arnold Haukelands hjem
Skålgroper
Rydningsrøyser
Hulveier
Her lå kalkovnen til Nordre Gjettum
Løkeberg skole
Kodak lå her
Åpning for tunnel inn til NATO-anlegget i Kolsås (AFNORTH).
Skålgroper
Hoppbakke
I dette området skjedde det en flystyrt under andre verdenskrig