Detaljkart 13

Kilde: norgeskart.no
Rema 1000 Valler
Lillehagen og Lillehagen barnehjem
Solbergbråten lå her
Gjettum postkontor
Solberg kalkovn
Solbergbakken
Solberg
Valler bo- og behandlingssenter
Spesialsykehuset for epilepsi
Valler
Kilde: norgeskart.no
Gjettum skole
Valler stasjon lå her
Arnold Haukelands hjem
Damhaug
Solbergstua lå her
Vallerbakkene
Bunnpris Gjettum
Vallerhøgda
Samvirkemuseet.
Samvirkeinstituttet Samvirkeskolen
Gjettum stasjon
Levre Kalkovn lå her
Søndre Gjettum
Lubberud lå her
Nordre Gjettum
Langveis
Skålgroper
Engebråten lå her
Studenterbråten lå her
Evjebråten
Grønlid
Helgerudbråten
Stampejordet
Ny Gjettum stasjon
Valler kalkovn
Kodak lå her
Gjettum lavpris og Gjettum postkontor lå her
Durud lå her
Tilbake til startsiden
I dette området lå Haraldsrud (Haraldrud)
Aurora Verksted