Tilbake til startsiden

Detaljkart 20

Kilde: norgeskart.no
Pottemakerbroen
Pottemakeri
Løkeberg kalkovn
Sag
Kilde: norgeskart.no
Nordmarka
Husvillebolig på Bråten
Tveter gård lå i dette området
Avløs
Korsmo
Framheim.
Løkeberg Lervarefabrikk
lå her
Østli
Smedstua
Trollerud
Nordby
Løkebergkverna lå her
Løkås
Frydenberg
Steinbrudd lå i dette området
Løkebergbråten
Nedre Løkeberg
Åsly
Myrli
Bjørnekollen borettslag med samvirkelaget