Tilbake til startsiden

Detaljkart 5

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Emma Hjorth museum
Akershus
vernepleierskole lå her
Funnsted for øks
Tokerud gård lå i dette området
Kilde: norgeskart.no
Kalkmølla kulturstasjon
Hamang kalkovn lå her
Emma Hjorth skole
Emma Hjorths hjem lå i dette området
Hestebråtan lå her
Lien lå i dette området
Elvebråtan lå her
Emma sansehus
Borgen
Sykehjemmet (Solbakken)