Tilbake til startsiden

Detaljkart 9

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Presteboligen lå her
Rosenvilde husmorskole lå her
Stanga
avlastningssenter.
Overlegebolig.
Emil Stangs sommerbolig
Rosenlund
Matina Hansens Hospital
Haugbakken
Nye Bærum sykehus
Hamang klekkeri
Rosenlund gartneri lå her
Vannreservoar for Hamang klekkeri
Kilde: norgeskart.no
Portnerbolig for Bærum sykehus
Det gamle Bærum sykehus
Evje skole
Gammel boplass
Evje
Asker og Bærum legevakt
"Kjempegraven" lå i dette området
Evje skolemuseum
"Overlegeboligen" for Martine Hansens hospital
Nord- jordet
Evje landhandleri lå her