Tilbake til startsiden

Emma Hjorth Museum ligger i Emma Hjorths vei 64, i den tidligere drengestuen.

Museet åpnet ved Emma Hjorths Hjem i 1998, på 100-årsdagen for hjemmets opprettelse.

Emma Hjorths Hjem ble nedlagt i 1996 som følge av Ansvarsreformen. Det var den eldste institusjon for psykisk utviklingshemmede i Norge.

Museets utstilling viser, gjennom bilder, tekst og gjenstander, åndssvakeomsorgens 100-årige historie og livet på institusjonen.
Museet har også en fotosamling, diverse avisutklipp og en database til bruk for studier og forskning.

Emma Hjorth Museum er tilknyttet Regionalt Aktivitetssenter (REGA) hvor også Emma Gjestehus, Emma Friskhus, Emma Kafé og Emma Sansehus inngår.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Emma Hjorth Museum

Bærum kommune - Månedens kulturminne

 

 

 

 

 

  

Emma Hjorth Museum 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Emma Hjorth Museum ligger på området der Emma Hjorths hjem.
Sett fra syd. Kilde Google Earth

Emma Hjorth Museum