Tilbake til startsiden

Ved Nordre Levre ble det funnet en kølle med skafthull (en stein med hull til skaft) fra
steinalderen (10 000 fvt. – 1 800 fvt.).  Funnet ble gjort i 1917 under pløyning.

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted kølle