Tilbake til startsiden

Ved Tokerud, der Emma Hjorths hjem lå, ble det funnet en steinøks fra
steinalder (10 000 fvt. – 1 800 fvt.).

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for steinøks

Øksen ble funnet foran huset til venstre, i Tobias Kupfers vei 22. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning