Tilbake til startsiden

Gjettum Lavpris var en kolonialforretning i Levretoppen 1 og 3 ved gamle Gjettum stasjon.

Kjøpmann Jan Stålem, som også drev kolonial på Haslum, drev butikk her fra 1977. I 1986 overtok Mohammad Sher med forretningen SA Mat, som endret navn til Gjettum Lavpris i 1995.

Forretningen ble avviklet på slutten av 1990-tallet.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

  

Se også Detaljkart
Her lå Gjettum lavpris. Her lå også tidligere Gjettum stasjon. Sett fra syd, fra Bærumsveien. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Gjettum Lavpris