Tilbake til startsiden


Gjettum postkontor var i drift i perioden 1961 - 1996. Poståpneriet ble åpnet ved gamle Gjettum stasjonKolsåsbanen, og fikk status som postkontor i 1973. Det flyttet senere til forretningsgården ved Valler stasjon.

Nå er det Post i butikk i Bunnpris Gjettum i dr. Høsts vei 2.

Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

Postkontoret lå opprinnelig her ved gamle Gjettum stasjon. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Postkontoret lå i en periode på baksiden av denne forretningsgården, på den siden vi ikke ser. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Gjettum postkontor