Tilbake til startsiden


Gjettum skole har adresse Vallerveien 133. 

Skolen ble bygget på Vallers grunn. Den ble oppført i 1959 i armert betong og tre. Det er gul teglstein med store glasspartier mot hvert klasserom.

Skolen var framhaldsskole til 1970, senere ble den ungdomsskole (8–10).
Framhaldsskole var en skole som bygget på avsluttet syvårig folkeskole, og som var et mindre teoretisk og mer praktisk rettet alternativ til realskolen (middelskolen). I motsetning til realskolen kvalifiserte framhaldsskolen ikke for gymnaset.

Arkitekter var Franz Wozak og Gunnar Bugge.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Gjettum skole 2006. Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki
Se også Detaljkart
Gjettum skole 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Gjettum skole

Gjettum skole 1961. Skolen var da framhaldsskole. Sett fra sydøst.
Kilde: Bærum bibliotek