Tilbake til startsiden

Hagan (Hestehagan) ble skilt ut fra Vøyen.

Som navnet sier, var dette hestehavn for Vøyen.

I 1949 ble gården solgt til Statens Kornforretning. Det ble da drevet forsøk for å finne ut hva som kan bedre kornkvaliteten.

Småbruket var 91 dekar (mål) i 1939, hvorav 63 dekar var jordbruksareal og 14 dekar løvskog. Småbrukeren Georg Aamodt hadde da 1 hest, 2 kalver, 2 kviger, 8 kyr, 2 svin og 30 kyllinger. Aamodt dyrket 5 dekar hvete, 9 dekar havre, 3 dekar blandkorn. 3 dekar grønnfôr, 2,5 dekar poteter, 0,5 dekar kålrot og 1 dekar fôrbete. I hagen var det 14 frukttrær og 13 bærbusker.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Hagan 1957. Vi ser driftsbygningen og våningshuset som er omtalt på bildet ovenfor. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Her lå gården Hagan (Hestehagan). Driftsbygningen sto på venstre side av veien vi ser, våningshuset sto til høyre. Bildet er tatt i 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Hagan (Hestehagan)

Hagan 1972. vi ser driftsbygningen. Våningshuset ligger bak driftsbygningen.
Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Driftsbygning
Våningshus