Tilbake til startsiden

Caroline og Harald Kristensen drev Haraldstad Landhandleri i det som den gangen het Engervandsveien. Aadressen er nå Presteveien 14.

Huset ble bygget i 1926. Det var landhandleri i første etasje og leilighet i andre etasje. Det ble drevet butikk her fra 1920-1930-tallet og til 1960-tallet.

Fra omkring 1995 holdt dyrebutikken "Kjeledeggen" til i huset. Fra omkring 2001 drev rørlegger Frode Dahl forretning her, og fra 2003 har dyrebutikken "4 poter" vært i huset.

"4 poter" har fôr og utstyr til hund og katt.
De skriver på sin hjemmeside blant annet:
Vi er spesielt interessert i ernæring og satser på kortreist fôr og godbiter, helst fra Skandinavia. Det skal være så rent og sporbart som mulig.
Vi har et bredt utvalg av utstyr tilpasset alle fire årstider og alle døgnets tider. Både til valp, familiehund, aktiv brukshund og katt. Sortimentet speiler vårt syn på etisk dyrehold og dyrevelferd.

Kurslokale og smellerkjeller (for luktetrening) leies ut til hunderelaterte aktiviteter, arrangement og egentrening.

 

Kilder:

Bærum bibliotek

Innehaver av "4 poter"

 

 

 

  

Ovenfor: Landhandleriet 1940. Sett fra vest.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Caroline og Harald Kristensen 1940. De to startet landhandleriet.
Kilde: Bærum bibliotek

Dyrebutikk. Tidligere Haraldstad Landhandleri

I dag (2021) er det dyrebutikk, "4 poter", der landhandleriet lå. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning