Tilbake til startsiden

Hauger skole ligger i Hauger skolevei 2 og er en ungdomsskole (8–10).

Skolen ble innviet 18. august 1969. Den er sentralt plassert i et område med mange undervisningsinstitusjoner, blant annet Rud og Rosenvilde videregående skole.

Skolen startet med fem 7.-klasser, sytten 8.-klasser, én framhaldsskoleklasse og én hjelpeklasse.
Framhaldsskole var en skole som bygget på avsluttet syvårig folkeskole, og som var et mindre teoretisk og mer praktisk rettet alternativ til realskolen (middelskolen). I motsetning til realskolen kvalifiserte framhaldsskolen ikke for gymnaset.

Skolen ble bygget på en tomt som hørte til Østre Hauger.

Skolen er en tradisjonell skolebygning med korridorer og klasserom. I tillegg er det en paviljong med ekstra klasserom. Den har et uteområde på nesten 70 dekar (mål). Her er det baner for fotball (på gress og kunstgress), basketball, volleyball, sandvolleyball og håndball. Det finnes også lekeapparater.

Skolen var tidlig ute med å la elevene få mulighet for praktisk arbeid som valgfag, og de hadde nær kontakt med Bærum Industriforening og Bærum Handelsstands forening.

Skolen hadde 295 elever i skoleåret 2018 – 2019.

Bærum kommunale musikkskole benyttet lokaler ved Hauger skole fra 1970.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Hauger skole

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Hauger skole 2020. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Hauger skole