Tilbake til startsiden

Dette var en husmannsplass under Grini. Den lå der Tanumveien 161 ligger i dag.

Barbara Ring, som var journalist og forfatterinne av ungpikebøker, eide plassen fra ca. 1920 til 1923 og bodde der.

I 1923 kjøpte småbrukeren E. S. Meling Høibakk stedet og bygget hønseri.
I 1939 var hans småbruk 30 dekar (mål) stort. Han hadde 1500 høns og 2500 kyllinger i hønseriet sitt. I hagen var det 63 frukttrær og 50 ripsbusker.

Hønseriet ble lagt ned i 1940 og brant i 1953.


Ulike navn har vært brukt på stedet:
I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. s. 30 kalles stedet (47/2) for Nedre Grinibraaten. På Bærumskart kalles stedet (47/2) Øvre Grinibråten. I Lokalhistoriewiki kalles stedet (47/2) for Høibakk, muligens fordi E. S. Meling Høibakk bodde her. Mohus bruker betegnelsen Høybakk - Aasheim om et annet sted (45/22). Dette ligger lengre opp i Tanumveien og hørte til Tanum.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

Bærumskart

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Ulike navn har vært brukt på dette stedet: Nedre Grinibråtan. Øvre Grinibråtan og Høibak. Bolighuset er, ifølge SEFRAK-registeret, fra siste del av 1600-tallet.
Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 1920. Foto: Knut Erik Skarning

Nedre Grinibratan. Øvre Grinibråtan. Høibak