Tilbake til startsiden


Øst for skiltet der Gjettumbråtan tidligere lå, finner vi restene av en gammle hoppbakke.
Se Detaljkart
. Bakken kan være en bakke som ble kalt Gjettumbakken eller Dælibakken.


Kilde: Bjørn Kåre Salvesen


 

 

 

 

  

Øst for skiltet der Gjettumbråtan tidligere lå er det en bratt bakke nedover mot øst. Når man står på toppen, kan man se et steinsatt ovarenne og hoppet fra en gammel skibakke. Bildet viser hoppet sett ovenifra. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Hoppbakke ved Gjettumbråtan

Se også Detaljkart