Kalkbrudd ved Fleskum

 

 

 

Se også Detaljkart

Bak gjerdet, midt i bildet, ser vi rester etter et lite kalkbrudd. Sett fra sydøst, fra Dæliveien. Bruddet ligger mellom de to stikkveiene inn mot Fleskum. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Kilde:

BærumskartTilbake til startsiden