Tilbake til startsiden


Kalkovnen tilhørte Nordre Gjettum.

Ovnen lå like ovenfor Kalkstien.

Det er ingen synlige spor etter kalkovnen i dag.

Se også Mer om kalkbrenning.

Kilde:

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

  

Nordre Gjettum kalkovn

Kalkovnen lå midt i bildet. Bildet er tatt i 2020. Sett fra syd. Kalkstien går nede til venstre i bildet. Huset vi ser er en gammel garasje. Foto: Knut Erik Skarning

 

Se også Detaljkart