Tilbake til startsiden

Kalkovn ved Nordre Nes

 

 

 

Det er vanskelig å se rester etter kalkovnen i dag (2020).

Opprinnelig var kalkovnen for Nes ved Søndre Nes. Kalkbrenning var en viktig inntektskilde, og det er mulig det var en rik kalkåre de kunne hente kalkstein fra. Nes leverte årlig 600 tønner kalk, for det meste til Akershus festning.

Kalkovnen her, ved Nordre Nes, skal ha blitt etablert etter at den opprinnelige Nesgården ble delt.

Se også Mer om kalkbrenning.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Nilsen, Karl. (1974). Kalkovner i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 15 

Se også Detaljkart
Ved det lille hvite huset til høyre for midten av bildet lå Nordre Nes kalkovn.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning