Tilbake til startsiden

Levre skole har adresse Levre skolevei 6 og er en barneskole (1–7).

Den ble oppført av firmaet Ragnar Evensen og ble innviet i 1977.

Levre skole ble bygget i korsform med tre undervisningsfløyer omkring et mediatek. I underetasjen var det forming, administrasjon og helseavdeling.

Skolen ble bygget for 12 klasser barnehage og fritidshjem. Både barnehagen og fritidshjemmet hadde egen pedagogisk leder. Fritidshjemmet ble senere lagt ned, og SFO og 1.trinn overtok disse lokalene.

Levre skoles første rektor var Inger Karin Humborstad, og hun skrev om den nye skolebygningen: "Bygningsmessig er vi gitt de beste muligheter. Skolen er funksjonelt meget godt utformet, og i tillegg virker den lun og vennlig. Skolens utforming med foldeveggsystem som gir mulighet for ulike romdelinger må framheves. Her har man lykkes i å beholde det som man har ansett som "verdifullt" med det lukkede systemet, samtidig som man har alle muligheter for en mer ledig og engasjerende arbeidsform som en åpen skole gir."

Skolen hadde en lekeskulptur av Stefanny Hillgård.

Ny skole sto ferdig i 2020.

I skoleåret 2018 - 2019 hadde skolen 537 elever

Levre skoles musikkorps
skolens hjemmeside står følgende: "Levre Skoles Musikkorps ble stiftet i 1980, og har nå (2019) rundt 55 medlemmer, fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps.

Medlemmene går gjennom en tre-trinns undervisningsstige: Det første året som aspirant, deretter som junior i to år, og endelig som medlem i hovedkorpset. Alle får individuell undervisning en gang i uken, i tillegg til ukentlige samspilløvelser.

Det er gøy å være korpsmedlem. Kjernen i korpsets aktivitet er det musikalske, men vi legger samtidig stor vekt på å ha et godt sosialt miljø. Vennskap går på tvers av alder og klasser. I løpet av året har vi mange aktiviteter, som for eksempel forskjellige konserter, to helgeseminarer, bowlingkveld og pizzaaften. Den årlige korpsturen i juni er høydepunktet.

Korpset er en selvstendig, foreldredrevet organisasjon tilsluttet Norges Musikkorps Forbund. Vi arrangerer loppemarked en til to ganger i året, og det er overskuddet herfra som utgjør hovedinntektskilden."


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Levre skole

Levre skole musikkorps

Skolen har egen sang. Kilde: Levre skole
Se også Detaljkart
Den "gamle" Levre skole. Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki

Levre skole og Levre skoles musikkorps

Nye Levre skole 2021. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Nye Levre skole 2021. Baksiden av bygningen ovenfor. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Idrettsanleggene syd for skolen 2021. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning