Tilbake til startsiden


Løkeberg skole har adresse Bærumsveien 340 og er en tre-parallell barneskole (1–7).

Skolen sto ferdig til nyttår 1998, et halvt år etter planen.

Skolen ligger i et landlig område, med store grøntarealer og har en bålplass tilknyttet skolen. Bålplassen er flittig brukt.

Skolen hadde skoleåret 2019 – 2020 541 elever og ca. 44 lærere.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Løkeberg skole

 

 

 

 

  

Skolen er bygget etter tunskoleprinsippet med bygninger i en krans rundt en skjermet skolegård. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Løkeberg skole 2020. Sett fra nordøst.
Foto: Knut Erik Skarning

Løkeberg skole