Tilbake til startsiden

Ole H.P. Disen har skrevet en artikkel han kaller "Løkkeåsens hemmeligheter". Se referanse nederst på siden. Her følger en kort oppsummering av artikkelen.

Sivilforsvaret
Ved Løkkeåstunnelen ligger én stor og to mindre fjellhaller på til sammen 600 - 700 kvadratmeter. Se detaljkart og bilder. Fra 1950-tallet hold sivilforsvarets sentralkommando til her. Her var de beskyttet mot angrep. Men trusselbildet endret seg, og etter hvert var det ikke behov for et slikt anlegg. I dag (2021) er inngangen gjenmurt.

Singel og Sand
På den vestsiden av Løkkeåstunnelen har kommunen en sandsilo. Se detaljkart og bilde. Siloen fylles fra øverst i Løkkeåsveien, og sand tas ut 56 meter nedenfor, i Leif Larsens vei. Se detaljkart og bilder.

Det var en dødsulykke her i 1964. En arbeider, som var inne i siloen for å klargjøre den til vinteren, fikk et ras over seg.

VEAS
Det går en 42 km lang tunnel fra Bryn i Oslo til VEAS-renseanlegget på Bjerkås i Asker. Her føres kloakk gjennom et rør med diameter 3 - 3,5 m. Det er en inspeksjonsinngang til tunnelen ved Engervannsveien 5. Se detaljkart og bilde.

Quisling-tunnelen
Inne i Løkkeåsen ligger enda et tunnelsystem, og dette har kanskje den mest spennende historien. Tunnelen ble laget i perioden 1943 - 1945, under andre verdenskrig (1940 - 1945). Det er uklart hva tunnelen skulle brukes til, men det kan være Riksarkivet skulle ha et sikkert sted å oppbevare sine dokumenter. Vidkun Quisling var involvert i byggingen av tunnelen. Ønsket han et bombesikkert sted å oppholde seg? Quisling var leder av partiet Nasjonal Samling og styrte Norge som ministerpresident under andre verdenskrig (1940 - 1945).

Ved krigens slutt i 1945 var tunnelsystemet ferdig utsprengt. Arealet var 321 kvadratmeter, og den hadde 19 rom. Det var lagt plater i taket, og gulvet var sementert. Rør lå klare for varmt og kaldt vann og for kloakk. Ellers var lite innredning ferdig.

Etter krigen, i 1949, ble varme-, strøm- og sanitæranlegg etablert. I 1200 løpemeter med hyller ble hele Utenriksdepartementets (UDs) arkiv fra tiden før 9. april 1940 plassert.

Det var en del innbrudd i tunnelen, og etter hvert ble det tekniske anlegget nedslitt. Etter 1985 har tunnelen stått tom og ubrukt.

Det anbefales ikke å klatre videre oppover fra tunnelåpningen. Da kommer man til private hager man ikke skal gå gjennom.

Tunnelen hadde en nordvestlig inngang som nå er gjenmurt. Se de nederste bildene.


Kilde:

Disen, Ole H.P. (2018). Løkkeåsens hemmeligheter. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 58
Årboken kan studeres på bibliotekene i Bærum.

 

 

 

 

  

For å komme til åpningen til det som kan kalles Quislingtunnelen, må man klatre opp denne bratte skråningen fra Engervannsveien. Her går man i stein som er tatt ut fra tunnelen. Sett fra sydøst. Alle bildene på denne siden er av Knut Erik Skarning i 2021.
Det var inngang til sivilforsvarets fjellhall der den lysebrune gressbakken ligger i dag. Bildet er tatt i 2021.
Foto: Knut Erik Skarning.

Bildet til venstre viser hvordan det opprinnelig så ut her.

Løkkeåsens hemmeligheter

Åpningen til Quislingtunnelen. Sett fra sydøst.
Når man kommer innenfor åpningen, ser man innover en lang tunnel med rom på begge sider. Tunnelen går mot nordvest.
Ett av rommene er vist nedenfor.
I nesten alle rommene står det igjen hyller fra tiden da det var arkiver her.
Via tverrganger kan man komme over i en parallell tunnel til høyre for den vi ser på bildet. Denne har tilsvarende rom med hyller på begge sider. Hver tunnel er ca. 45 meter lang, og de fleste rommene er omkring tre metere brede.
Et stykke innover i den høyre tunellen finner vi rom der det har vært toalett og håndvask.

Nedenfor: Det ble lagt inn elektrisitet i tunnelsystemet etter krigen.
Tunnelen hadde også en åpning på den andre siden av Løkkeåsen, ved Lillehagveien 77E. Denne åpningen er gjenmurt.
Se også detaljkart
Uttaksåpning for kommunens sandsilo i Leif Larsens vei 2021. Foto: Knut Erik Skarning.
Her, øverst i Løkkeåsveien, fylles det sand i siloen. Bildet er tatt i 2021. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning.
Inspeksjonsinngang for VEAS-tunnelen 2021. Foto: Knut Erik Skarning.
Artikkel i Budstikka 4. nov. 1964 om ulykken i sandsiloen.
Se også teksten nedenfor.