Tilbake til startsiden


Løxa og Løxa gartneri lå i området der Løxaveien 5 ligger i dag. 

Løxa var et småbruk som ble skilt ut fra Vøyen.

I 1939 var det på 37 dekar (mål) jordbruksareal. Besetningen var 9 svin, 5 gris, 10 voksne kaniner og 40 kaninunger.

Småbrukeren Håkon Sommerfeldt var gartner og dyrket 2 dekar grønnfôr, 4 dekar poteter, 18 dekar kål, 1 dekar fôrbete, 1 dekar jordbær, 0,5 dekar rabarbra, 3 dekar bønner og 0,5 dekar erter. I hagen var det 20 solbærbusker.

Senere ble gartneriet utvidet med veksthus. Spesialiteten var kaktus.

Firmaet Løxa gartneri AS ble avviklet i 2001.

Løxa er nå utparsellert til veier og industri.

Løxa var også et eldre navn på Sandvikselven. Navnet forteller at det var mye laks i elven.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

  

Løxa og Løxa gartneri 1959. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Her lå småbruket Løxa og Løxa gartneri. Foto: Knut Erik Skarning

Løxa og Løxa gartneri