Tilbake til startsiden

Nedenfor Løkebergfossen ligger tuft etter en kvern som antakelig ble etablert på 1880-tallet.

I 1843 ble det inngått enighet om felles bruksrett til kvernen mellom Øvre og Nedre Løkeberg.

Tuften ligger på en smal hylle ved elven. Løkebergfossen ligger 10 - 15 meter lengre oppe i elven. Det skal ha gått en vannrenne fra fossen ned til kvernen. Det som trolig er en av pilarene som var støtte for denne renna, står ca. 10 meter nærmere fossen.


Kilde:

Bærumskart

 

 

  

Kvern ved Løkebergfossen
Her ved Øverlandselven ser vi restene etter en kvern som hørte til Løkeberg. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Dette er sannsynligvis en pilar som har støttet en vannrenne som gikk fra fossen lengre opp og ned til kvernen som lå til høyre for bildet. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning