Tilbake til startsiden

Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole (NRG-U) ligger i Skytterdalen 6.

Skolen skriver på sitt nettsted: "NRG-U startet i Bærum høsten 2017 i midlertidige lokaler i Hamangskogen 60, og flyttet høsten 2018 til nye lokaler i Skytterdalen 6. NRG-U er en
ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG-U et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere."

 

Kilde:

Norges Realfagsgymnas

 

 

  

Se også Detaljkart
Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole