Tilbake til startsiden

Øvre Grinibråtan var en husmannsplass som tidlig ble skilt ut fra Grini. Plassen ble utvidet til et småbruk.

I 1939 hadde Grinibråtan 30 dekar (mål) dyrket jord og 60 dekar skog.
Svein Sandaker var bruker for eieren Gulbrand Sævli Håvardsrud, kalt "Fildameg", som var driftekar fra Tinn i Telemark. Han hadde 1 kalv, 1 kvige, 2 kyr, 2 purker, 2 griser, 4 kaniner med 20 unger og 30 høns med 25 kyllinger. Det ble dyrket 5 dekar vårhvete, 3 dekar bygg, 8 dekar havre, 2 dekar blandkorn, 2 dekar poteter, 1 dekar kålrot, 1 dekar fôrmargkål og 0,5 dekar kål.

Fjøset på Haugsvollen seter i Vestmarka ble flyttet til Øvre Grinibråtan.

Plassen er utparsellert til boliger.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Bærumskart

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Øvre Grinibråtan lå bak den hvite garasjen midt i bildet. Ved det brune huset til venstre lå plassen Høgda, også kalt Høiden og Nedre Bråten. Sett fra sydøst, fra veien Grinibråten. Foto: Knut Erik Skarning

Øvre Grinibråtan