Tilbake til startsiden

Gartneriet Rosenlund lå omtrent der Evjeveien 30 ligger i dag. Det ble bygget omkring år 1900 til Christian Frederik Harreschou som var sønn av Peter Christian Harreschou, eier av
Harreschous hotell
, på Løkke of senere Rosenvilde pensjonat.

Gartneriet drev mye med blomsterdyrkning, spesielt dyrkning av roser. Noen mener navnet Rosenvilde pensjonat kan knyttes til gartneriet

Senere eier var Fritz Harreschou.

Gartneriet ble nedlagt i 1980.

Harreschous vei i nærområdet er oppkalt etter Christian Frederik.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Haave, Morten. (2019). Rosenvilde pensjonat. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 59

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Her lå Rosenlund gartneri. Sett fra nordøst, fra Evjeveien. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Rosenlund gartneri (Gartneri Harreschoug)