Tilbake til startsiden

Samvirkeskolen sto ferdig i 1940 på en parsell utskilt fra Levre.

Samvirkeskolen hadde internat for 40 elever. Et assistentkurs varte ett år. Det var hovedsakelig korte kurs som ble holdt for tillitsmenn og studieledere. Foruten kursvirksomheten ble det holdt konferanser og møter arrangert av Norges Kooperative Landsforening (N.K.L.).

Samvirkeskolen utdannet folk innen samvirkebevegelsen. Samvirkebevegelsen bygger på tanken om at alle medlemmer av et samvirkelag kan være med å påvirke bedriften og at alle kan være med å dele overskuddet.

Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale

I dag (2019) er det Bærum BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) og Bærum DPS (distriktspsykiatrisk senter) som holder til i bygningen.

Ved Samvirkeskolen ble det opprettet et museum. Forskjellige ting fra samvirkets første tid er samlet på museet.


Kilder:

coop.no

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Wikipedia

Vestreviken.no (Om Bærum BUP)

Vestreviken.no (Om Klinikk for psykisk helse og rus)

Se også Detaljkart

Samvirkeskolen

Samvirkerskolen 1950. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Samvirkerskolen 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning