Tilbake til startsiden

Navnet Skytterdalen kommer av at der var skytebane i dalen på slutten av 1800-tallet. Bærums Skytterlag hadde sitt skytterhus og hovedskytebane her fra 1867 til 1885 da banen ble flyttet til Ås i Vestre Bærum..

Sandvika steinindustri startet på begynnelsen av 1900-tallet steinhuggeri i Skytterdalen, bak stedet Folkets hus ligger i dag. Se bildene ovenfor. Se også Detaljkart

Løkkeåsen steinbrudd lå bak den nederste høyblokken. Se bildene ovenfor. Se også Detaljkart
A/S Slependen Kalkfabrikk pukkverk drev også pukkverk her i mellomkrigsårene. Dette ble nedlagt etter en ulykke i 1945. Kommunen overtok, men verket ble avviklet på 1970-tallet.

En del av massene som ble tatt ut av VEAS-tunnelen (tunnel for kloakk fra Oslo og Bærum som går til renseanlegg ved Slemmestad) rundt 1980, ble lagret i Skytterdalen.

Løkke Teglverk ble anlagt av den første store industriherre i Sandvika, Donato Brambani, omkring 1875. Teglverket lå ved Folkets hus.

Det rant tidligere en bekk, Solbergbekken, gjennom dalen, men den ble senere lagt i rør.
I bekken ble det fisket ørret.

Høsten 2002 sto Skytterdalen 15 og 17 ferdig, to høyblokker på åtte etasjer med til sammen 136 leiligheter. Dette er de to innerste blokkene i Skytterdalen. 96 av de 136 leilighetene var øremerket som rimelige utleieleiligheter for unge bæringer mellom 20 og 35 år.
Senere ble de 136 leilighetene omgjort til sosialboliger. Dette var ikke problemfritt. 

Folkets hus ligger i Skytterdalen 2.

Ved siden av Folkets hus ligger en førskole, International Montessori Preschool.

Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole (NRG-U) Bærum ligger i Skytterdalen 6.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om veien Skytterdalen)

Lokalhistoriewiki (Om Løkkeåsen pukkverk)

Wikipedia

skup.no

Norges Realfagsgymnas

Bærumskart

International Montessori Preschool

Kolstad, Harald. Teglverkene i Bærum. Vest for byen (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1983 - 1986)

Budstikka 5. november 2016

 

 

  

Steinhuggeriet lå til høyre på bildet. Vi ser Folkets hus til venstre. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Skytterdalen sett fra nordvest. Kilde: Google Earth

Skytterdalen

Steinbrudd og pukkverk lå her
Steinhuggeri lå her
Funnsted for steinøks
Norges Realfagsgymnas
Ungdomsskole
Folkets hus
Kalksjakt
Steinbruddet og pukkverket skal ha ligget ved den nederste høyblokken.
Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning