Tilbake til startsiden

Smedstua var en husmannsplass under Grini. Den var tjenestebolig for smeden på gården, og her lå smia. Smia ble ofte lagt et stykke unna den øvrige gårdsbebyggelsen på grunn av brannfare.

Adressen er Tanumveien 159.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Bærumskart

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart

Smedstua

Slik ser det ut i dag (2019) der Smedstua lå. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning