Tilbake til startsiden

Toppåsbråtenvar en husmannsplass under Levre. Adressen er i dag
Toppåsveien 64. Det står ikke noe igjen av den opprinnelige plassen. Låven brant på 1980-tallet.

Toppås (Topaas) var en husmannsplass under Levre. Adressen er i dag Toppåsveien 24 A. Det står ikke noe igjen av den opprinnelige plassen. De siste husene ble revet på 1970-tallet.

Hele området der disse plassene lå, ble kalt Toppåsbråten.

Bærumskart er Toppås og Toppåsbråten byttet om i forhold til det som er avmerket på
Kart med historiske navn
. Detaljkartet følger Bærumskart.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Ole Toppås

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Toppås var en plass som ble fradelt Levre og som lå i området ved Toppåsveien 64. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Toppåsbråten og Toppås

Toppåsbråten var en plass som ble fradelt Levre og som lå i området ved
Toppåsveien 24. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning