Tilbake til startsiden

Valler bo- og behandlingssenter ligger i Lindelia 11.

Andreas Carinius Conradi kjøpte Nedre Valler i 1857 av Hans Jonsen. Han var ansatt ved Norges Statsbaner, og bodde i Christiania. Hans kone døde tidlig. Til minne om henne opprettet han i 1880 "Maren Thorine Conradis stiftelse". For legatets midler ble Valler aldershjem etablert i 1966. Andreas Conradi døde i 1890.

Institusjonen ble opprinnelig bygget som et aldershjem, som ble rehabilitert og utbygget i 1992. Bærum kommune har samlet alle korttidsopphold i én institusjon for å benytte kompetanse og lage miljø for dem som skal trenes opp for å komme hjem igjen.

Valler bo- og behandlingssenter besto i 2019 av tre korttids- og rulleringsavdelinger. Institusjonen hadde 64 korttidsplasser for korttids- og rulleringspasienter fordelt på 64 rom.

Navnet ble endret til Valler sykehjem, og dette er nå (2020) midlertidig flyttet til Carpe Diem.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

facebook

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Valler bo- og behandlingssenter 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Valler bo- og behandlingssenter