Tilbake til startsiden


Valler stasjon var en holdeplass på Bærumsbanen, senere Kolsåsbanen, mellom Gjettum stasjon og Avløs stasjon. Den hadde navn etter Valler gård.

Stasjonen ble opprettet i 1930, og utstyrt med kioskbygning og venterom som nå er revet. Bygningene var tegnet av driftsingeniør Jan Bernhard Greve ved Kristiania Elektriske Sporvei.

Da Kolsåsbanen ble opprustet på 2000-tallet ble gamle Gjettum stasjon og Valler stasjoner nedlagt, og en ny Gjettum stasjon bygget rett ved gamle Valler stasjon.

Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen.

Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

Se også Detaljkart

Bildet viser nye Gjettum stasjon 2020. Gamle Valler stasjon lå omtrent her, litt foran bildet. Den ble slått sammen med gamle Gettum stasjon og ble den nye Gjettum stasjon. Sett fra øst. Gamle Gettum stasjon lå ca. 600 m lengre fremover i bildet, og er nedlagt. Foto: Knut Erik Skarning

Valler stasjon