Tilbake til startsiden

Skomaker Martin Johannesen var husmann på Vallerhøgda i 1865. Det året sådde de 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne erter og satte 2 tønner poteter.

Martin kjøpte plassen en gang før 1886 og ble selveier.

Jenny Bjørnson drev pensjonat fra 1880 til år 1900 i bygninger som fortsatt står. Jenny Bjørnson hadde drevet pensjonat flere steder i Bærum. Se egen omtale.

I 1920 kjøpte Hans Edvard og Sigrid Heitmann Vallerhøgda. Heitmann var grunnleggeren av Victoria Linoleumsfabrikk i Sandvika. Vallerhøgda ble derfor også kalt Heitmannåsen.

I 1939 var eiendommen på 140 dekar (mål), hvorav 5 dekar var jordbruksareal, 70 dekar barskog og 30 dekar løvskog. Eieren, enkefru Sigrid Heitmann, hadde 60 frukttrær og 35 bærbusker.

Vallerhøgda ble solgt til Bærum kommune på slutten av 1960-tallet og utparsellert til boliger.

Maleren Gerhard Munthe bodde rundt 1890 i pensjon på plassen Vallerhøgda og malte to vinterbilder derfra.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Evje)

Lokalhistoriewiki (Om Valler)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Jacobsen, Terje E. (2010). Valler gårds historie. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50

 

Se også Detaljkart
Vallerhøgda sett fra syd. Kilde: kart.1881

Vallerhøgda

Vallerhøgda 2020. Bolighuset til høyre er fra siste del av 1800-tallet. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning