Tilbake til startsiden


Rett nord for ved Franzefossen ligger et gammelt veifar
. Ifølge Bærumskart er dette en del av en gammel vei til Ringerike. Her er det trolig rester av et brohode.

Kilde:

Bærumskart

 

Veifaret er den brune streken midt på bildet. Kilde: Bærumskart

Veifar ved Franzefoss

Slik ser det gamle veifaret ut i dag (2020). Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Dette er trolig et brohode til en gammel bro over elven. Foto: Knut Erik Skarning
Veifaret fortsetter sydover. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning