Tilbake til startsiden

Vernepleierutdanningen i Norge har sin opprinnelse i internopplæring ved Emma Hjorths Hjem fra 1949. Dette ble videreført i ett- og toårige kurs i 1950-årene.

Vernepleierskolen er en statlig skole som ble opprettet i 1961 ved Emma Hjorths Hjem under navnet Oslo og Akershus vernepleierskole. Skolen var en Internatskole frem til 1980-årene. Skolen var treårig. Adressen var Høyrabben 3.

Oslo og Akershus vernepleierskole ble tatt over av Akershus fylkeskommune i 1971 og fikk navnet Akershus Vernepleierskole. Navnet ble endret til Akershus Vernepleierhøgskole i 1981. Skolen ble tilbakeført til staten i 1986. Fra 1994 ble den en del av Høgskolen i Akershus (HiAk), og fra 2003 lå skole på Lillestrøm.

Høgskolens avdeling for vernepleierutdanning gir tilbud om bachelorutdanning i vernepleie, mastergradstudium i læring om komplekse systemer, foruten diverse videreutdanning.
I dag (2020) heter skolen OsloMet.

Hva er en vernepleier?
En vernepleier er utdannet for å drive miljø- og rehabiliteringsarbeid for mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker. 

En vernepleier arbeider særlig med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren. Vernepleiere er autorisert helsepersonell som ivaretar legemiddelhåndtering.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Vernepleier.no

Utdanning.no

 

Se også Detaljkart
I denne bygningen lå Vernepleierskolen. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Akershus vernepleierskole