Tilbake til startsiden

Plassen Wøyenengen (Wøyenenga) ble fradelt Vøyen i 1903.

Wøyenengen er i dag utparsellert til forretninger og boliger.

På Wøyenengen ble det drevet landhandel, Wøyenengen´s Landhandleri.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Der forretningsbygningene ligger i dag lå Wøyenengen. Sett fra nordvest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Wøyenengen

Wøyenengen´s Landhandleri 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Skuronn på Wøyenengen. På ljåen til venstre er det påsatt en bøyd kvist for at stråene skulle legge seg jevnt. Kilde: Vestmark-kalenderen 1997. Laget av Harald Kolstad