Tilbake til startsiden

Badehusrekka ved Halden brygge

 

 

Se også detaljkart

Husene betegnes som karakteristisk badehusbebyggelse.

Badehusene ligger parallelt med Haldenveien. Badehusene hører til eiendommer i nærheten. Tomtene er skilt ut fra Oust gård. Husene har utsyn over sjøen mot Geiteholmen og Oslofjorden.
Et av husene som hadde badehus her var Knabben.


Kilde:

Bærum kommune. (2014). Badehusrekka ved Halden Brygge.

 

 

 

 

 

 

Badehusrekka 2018. Sett fra øst, fra Halden brygge. Foto: Knut Erik Skarning

Badehusrekka 1975. Sett fra vest. Det hvite badehuset hørte til Knabben.
Kilde:
Bærum bibliotek