Tilbake til startsiden

Bjerkholmen

 

Bjerkholmen har en flate på 10 dekar (mål). Den ble fradelt Søndre Høvik i 1857 til Anders Mikkelsen, som var født i Hole. I 1861 ble den delt mellom hans svigersønner. Helge Pedersen fra Båtstø, gift med Sørine, fikk nordre del. Andreas Andersen fikk søndre del. Ny parsell ble fradelt i 1911 til Helges datter Josefine, gift med fiskeren Anton Pedersen. Han tok senere navnet Bjerkholmen, og bodde der til sin død i 1985.

Bygningene vi ser i dag, til høyre på bildet ovenfor, er oppført på 1800-tallet.

Det ble brutt kalk på Bjerkholmen til kalkbrenning på Høvikommen.

Øya ble fredet i 2008 som del av Torvøya og Bjerkholmen naturreservat


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

Høvik Verk vel 1915 - 2015. Høvik Verk vel.

 

 

 

 

 

 

Bjerkholmen 1968. Sett fra syd. De to husene vi ser midt på øya og brygga er i dag (2018) revet. Kilde: Bærum bibliotek

Bjerkholmen sett fra øst 2005. Foto: Kjell Hernes
Huset på Bjerkholmen sett fra vest 2005. Foto: Kjell Hernes