Tilbake til startsiden

Detaljkart for området ved Lilleøya og Koksa

Kilde: norgeskart.no
Koksa gård lå her
Solbakken husmannsplass lå i dette området
Storøya skole
Lilløyplassen
Kilen Sjøflyklubb
Steinblokker som viser hvor øst-vestrullebanen lå.
Store Oksenøen gård lå i dette området
Steinblokker som viser hvor øst-vestrullebanen lå.
Gravhaug
Steinblokker som viser hvor øst-vestrullebanen lå.
Kilde: norgeskart.no
Storøya dampskipsbrygge lå her.
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg?
Det nye fugletårnet
Det gamle fugletårnet lå her
Skytestilling med løpegrav
Dekningsbunker lå her