Detaljkart over Ostøya (Oustøya)

Her lå Bjørnenga
Prinsen
Dronningen
Oust gård
Østre kalkovn lå her
Storenga
Kilde: norgeskart.no
Tilbake til startsiden
Ringerikshaugene
Husmannsplassen Ommen lå her
Vestre kalkovn
lå her
Gravhaug
Dette området er forstørret nedenfor
Forstørret del av området ved Ommen
Kalkbrudd
Gravsted
Postdammen
Møllerengdammen
Lille Oust