Tilbake til startsiden

Fornebu arbeidsleir. Fangeleiren ved Oksenøen Bruk

Se også detaljkart

Under andre verdenskrig, på slutten av 1940, opprettet tyskerne en leir for russiske krigsfanger ved Oksenøen Bruk. I 1944 ble leiren betegnet som en underavdeling av fangeleiren ved Grini. Fra da av ble det også innsatt norske og tyske fanger. Leiren besto av 20 åttekantete brakker med køyesenger. Det var plass til 15 mann i hver brakke.

Om vinteren besto fangenes arbeid blant annet i å tråkke rullebanene på flyplassen etter snøfall.

Bjørn Føyn, som var fange i leiren fra høsten 1943, har skrevet en artikkel om livet i leiren (se referanse nedenfor), Han forteller at fangene her var ansett for å være mindre farlige. De ble satt til å anlegge veier og oppstillingsplasser for fly. Det var trangt i brakkene, og maten var dårlig, men de ble behandlet relativt pent. De fikk blant annet lov å bygge en egen badstue.


Kilder:

Bærum bibliotek

Lokalhistoriewiki

Føyn, Bjørn. (2015). Fornebu arbeidsleir. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 55

 

 

 

 

Fangeleiren lå rett foran den store driftsbygningen på Oksenøen Bruk. Sett fra nord. Bildet er tatt i 1945. Kilde: Bærum bibliotek
Slik ser det ut i dag (2019) der fangeleiren lå. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik skarning