Tilbake til startsiden

Grimsøya

 

Grimsøya er en øy som ligger mellom Snarøya og Ostøya. Den har en utstrekning på
371 dekar (mål). Navnet stammer fra mannsnavnet Grim.

Øya er nevnt i biskop Jens Nilssøns reiseskildringer på slutten av 1500-tallet. Her var det opprinnelig en husmannsplass under Oust, nevnt i husmannsmanntallet fra 1771.

I 1870-årene begynte gårdeieren på Oust, Hans Hansen Oust, å utparsellere Grimsøya til hustomter.

Øya er i dag i privat eie og har rundt 30 sommerhus. Høyeste punkt er 28 meter over havet.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter. (2011). Flere minner fra Snarøen

 

 

 

 

 

 

Grimsøya 2016. Kilde: kart.1881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s