Tilbake til startsiden

Hulebunkere ved Langoddveien

Ved Langoddveien ligger to hulebunkere fra andre verdenskrig (1940 - 1945) da tyskerne drev flyplassen på Fornebu.

Deler av bunkerne er avstengt med ståldører, og de benyttes i dag til oppbevaring av blant annet kajakker og avfall av mange slag.

Tunnelåpningene ligger på privat grunn.

Hulebunker 1. Se detaljkart.
Her kan man gå inn noen få meter før man støter på en mur som stenger veien videre. Man ser en ståldør til venstre. Denne er stengt, og det er uklart hva som skjuler seg bak den.

Hulebunker 2. Se detaljkart.
Man kan gå inn i bunkeren mellom noen trelemmer og følge en U-formet gang i fjellet til man kommer ut igjen et annet sted på stranden, bak et rødt hus. Også i denne bunkeren er det en lukket ståldør.

Bak de avbildede ståldørene (installert av Heimevernet ved Andreas Hauge på slutten av
1970-tallet) skjuler det seg en mye større hule. Den går først ca. 40 meter inn fra Hulebunker 1, så ca. 40 meter i rett vinkel til høyre, og ytterligere ca. 40 meter ut til ståldøren i den lille
Hulebunker 2.
Heimevernet oppgraderte ca 10 meter av hulen bak den ytterste ståldøren i hulebunker 1 til en kommandosentral for forsvar av øst/vest rullebanen på flyplassen. Fra dette rommet ble det lagt signalkabler over Koksabuka til forsvarsstillinger på Storøya.

For å komme til stranden med hulebunkerne, går man ned mellom Langoddeveien 85 og 87.
Man kan ikke nektes ferdsel på stranden, men beboerne ønsker minst mulig trafikk. Man kan se det meste på bildene på denne siden.

Dagens Langoddveien 75 ble i 1944 rekvirert av tyskerne som bolig til Flyplasskommandanten på Fornebu.
Langoddveien 81 ble rekvirert som offisersmesse for tyske offiserer tilknyttet flyplassen.


Kilder:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune.

Bærumskart

Beboer fra området

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ser vi Hulebunker 1. Se detaljkart. Bildet er tatt i 2019. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Bak dette huset kommer man ut av Hulebunker 2. Der må man snu og gå tilbake. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Denne ståldøren ser man til venstre når man går inn i Hulebunker 1.
Foto: Knut Erik Skarning
Her ser vi Hulebunker 2. Se detaljkart. Bildet er tatt i 2019. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning