Hulebunker ved Strøm gård

På sydsiden av Strømstangveien ligger en bunker fra andre verdenskrig (1940 - 1945) da tyskerne drev flyplassen på Fornebu. Bunkeren omfatter en tunnel gjennom åsen. På det øverste bildet ser vi hvor tunnelen går inn i fjellet på sydsiden av åsen, ikke så langt fra der Strøm gård lå.

Tunnelåpningene ligger på privat grunn.


Kilde:

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Her ser vi bunkeråpningen på sydsiden av åsen. Bildet er tatt i 2019. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Inne i bunkeren. Foto: Knut Erik Skarning
Åpningen ut mot Strømstangveien er stengt med en ståldør som vi så vidt kan se bak rampen. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden